Topluma Hizmet Uygulamaları

Topluma Hizmet Uygulamaları Klavuzu ve Ek Belgeler(WORD) PDF
Klavuz İçindekiler
EK 1- Proje Planı
EK 2- Bireysel Rapor Hazırlama Formu
EK 3- Etkinlik Raporu Hazırlama Formu
Ek 4- Grup Raporu Hazırlama Formu
EK 5- Proje Dosyası Hazırlama Formu
EK 6- Proje / Etkinlik Öneri Formu
EK 7- Proje / Etkinlik Önerisi Değerlendirme Formu
EK 8- Proje  Dosyası Değerlendirme Formu
Ek 9- Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Proje Sonuç Raporu
Ek 10-Örnek kapak

Tamamlanan Projeler

2021-2022 Akademik Yılı Tamamlanan Topluma Hizmet Projeleri