Hizmetiçi Eğitim ve Seminer

 
Hizmetiçi Eğitimin Konusu Eğitimci Tarihi Katılımcılar
Eğitimde Simülasyonlar Doç. Dr. Seyhan ERYILMAZ TOKSOY 08.01.2024 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri 
Öğretmen Öğrenci İlişkilerinde İletişim Becerilerini Geliştirme Dr. Öğr. Üyesi Mahir ÖZKAN 04.01.2024 Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Öğretim Elemanları
Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Yönelik TÜBİTAK 2209/A Proje Bilgilendirme Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT 02.11.2023 Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Öğretim Elemanları
TÜBİTAK 2209/A Proje Bilgilendirme Eğitimi Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT, Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT 25.04.2023 Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Öğretim Elemanları
Afet Farkındalık Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Abdülmuttalip PLATİN 16.11.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Akademik ve İdari Personel
Kütüphane Hizmetlerinin Kullanımı İsmail Uğur AKMERMER (Kütüphaneci) 01.11.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri
REBİS Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi Öğr. Gör. Yılmaz Bahadır KURTOĞLU, Müh. Ünal DURMUŞ 27.10.2022 Eğitim Fakültesi Akademik ve İdari Personel
Kitap Tahlili Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜLAY 21.10.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri
Tubitak Destekli Senin de Bir Projen Olsun Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT, Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT 20.10.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri
Tubitak Destekli Senin de Bir Projen Olsun Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT, Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT 02.06.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri
 Şema Terapi Nedir? Ziya BERBEROĞLU (Klinik Psikolog)  08.03.2022 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencileri
Öğretmen Eğitiminde Gerçekçi Matematik Problemleri ve Matematiksel Modelleme Dr.Öğr. Üyesi Şerife SEVİNÇ/Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 07.01.2022 Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve Matematik Öğretmenleri
Tubitak Destekli Senin de Bir Projen Olsun Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT, Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT 16.12.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri
Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları 06-10.09.2021 Üniversite Akademik Personeli
Siber Psikoloji ve Zorbalık Doç. Dr. Serkan Volkan SARI
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
24.04.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri İzle
İlişkilerde İşlevsel Olmayan Öfkeye Akılcı Terapiden Bir Bakış: Öfkenin Nedenleri ve Terapötik Çözümleri Arş. Gör. Fedai KABADAYI
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
08.04.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri izle
Padlet Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
23.03.2021 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri izle
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim ve Elektronik Kaynaklar Öğr. Gör. Türkan ÇANKAYA
Kütüphaneci İsmail Uğur AKMERMER
RTEÜ Kütüphane ve Dökümatasyon Daire Başkanlığı
17.03.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri İzle
Eş Zamanlı İletişim Teknolojisi "Zoom" Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
11.03.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri izle
Eş Zamanlı İletişim Teknolojisi "Google Meet" Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü
10.03.2021 Eğitim Fakültesi Öğrencileri izle
Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı  Fakültemiz Öğretim Elemanları 15-19. 02.2021 Üniversitemiz Öğretim Elemanları
Psikolojik Danışma Sürecinde Sessizlikle Başa Çıkma Dr. Volkan AVŞAR
Eğitim Bilimleri Bölümü
04.01.2021 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler
Faktör Analizlerinde Tekrarlanabilirlik Doç. Dr. Burak AYDIN
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
28.12.2020 Üniversite Akademik Personeli İzle
Fen Bilimleri İçerikli Diksiyon Eğitimi Ayşegül BIYIK YILDIRIM
TRT Spikeri
24.12.2020 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler
MEB Rehberlik ve Psikolojik Danişma Hizmetleri Yönetmeliğinin Değerlendirimesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
22.12.2020 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler İzle
Etkileşimli Çalışma Yaprağı Oluşturma Dr. Hakan İSLAMOĞLU
Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölümü
17.12.2020 Üniversite Akademik Personeli İzle
 Senin de Tubitak-2209-A Projen Olsun Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16.12.2020 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri izle
Rehberlik Araştırma Merkezlerinin İşleyişi ve Pandemi
 
Cem Tuncay ŞAHİNKAYA
Rize RAM Müdürü
10.12.2020 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler   İzle
Nasıl Bir Matematik Eğitimi?
(Matematik Tarihi, Felsefesi ve Alan Bilgisi Perspektifinden)
Prof. Dr. Soner DURMUŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
11.12.2020 Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler İzle
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü
26.11.2020 Üniversite Akademik Personeli
 
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞENGÜL AVŞAR 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
18.05.2020 Üniversite Akademik Personeli
Erasmus-Farabi Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı RTEÜ Dış. İlişkiler Ofisi 12.03.2020 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri
Web 2.0 Araçları ile Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Bahadır NAMDAR
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 
 
15.01.2020 Fakülte Akademik personeli
 TUBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programı Destekleri Tanıtım Toplantısı RTEÜ Tekonoloji Transfer Ofisi
Nesliah AYAN ÇEBER
20.03.2019 Fakülte Akademik personeli
Yayın Etiği veYayın Sürecindeki Etik Dışı Davranışlar Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR 15.12.2019 Fakülte Akademik personeli
PİSA’ta Farklı Açılardan Bakış: Konuşulmayan Beceriler Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK 25.12.2019 Fakülte Akademik personeli ile lisansüstü öğrencileri