Engelli Öğrenci Birimi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Engelli Öğrenci Birimi olarak özel gereksinimi olan bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere destek vermek birincil görevimizdir. Engelli öğrenci birimimiz fakültemizde gerekli fiziki ve akademik ortamın hazırlanması ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarının sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak üzere çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaçla mevcut ve gelecek öğrencilerimizin;
  1. İlk kayıt esnasında tespit edilmesi ve bireysel destek sürecine ivedilikle başlanması,
  2. Öğrenimleri süresince ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi ve onlara yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
  3. Bölümlerindeki akademisyenler ve öğrenciler başta olmak üzere, tüm fakültenin farkındalığını arttıracak bilgilendirmeler ve gerekli takiplerin yapılması,
  4. İhtiyaç ve sorunlarına yönelik alan uzmanı tarafından bireysel destek sağlanması genel amaçlarımızdır.
Yukarıdaki genel amaçlar doğrultusunda, Eğitim Fakültesi Engelli Öğrenci Birimi olarak özel gereksinimi olan öğrencilerimiz başta olmak üzere, aile ve diğer paydaşlarla iletişime geçilmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin güçlü yönlerini ve destek ihtiyacı duydukları hususlar tespit edilmekte ve öğrencilerimizin ihtiyaçları belirlenmektedir. Bu çalışmalarımızın ardından da özel gereksinimi olan öğrencilerimiz için gerekli düzenlemeler, kendilerinin de onayı ile uygulanmaktadır. Fakültemizin fiziki düzenlemelerinin yanında, eğitim-öğretim süreçlerine yönelik de düzenlemeler yapılmaktadır. Bu noktada, özel gereksinimi olan mevcut öğrencilerimiz için yapılan bazı düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
  • Ders materyalleri (Ders sunuları, önceki döneme ait ders kayıtları vb.) dönem başı öğrenci ile paylaşılmaktadır.
  • Öğrencilerin dönem içinde yapılan teorik (ara sınav ve final sınavı) sınavlarda ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ayrı sorular hazırlanmaktadır. Bu sorular öğrencinin seviyesi göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır.
  • Teorik sınavların sözlü sınav ile desteklenmektedir. Böylece öğrencilerin yazı dilinde yaşayabileceği dezavantajların önüne geçilmektedir. 
  • Öğrencilerin talep etmeleri durumunda, sınavlarda onlara ek süre ve ayrı sınav salonunda bireysel olarak sınava girmelerine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
  • Ayrı sınav salonunda sınava girecek olan öğrencinin ihtiyacına yönelik talebi doğrultusunda sınav sorularının kendisine okunması için bir okutman görevlendirilmektedir.
  • Tüm dönem boyunca özel gereksinimi olan öğrenciler ile belirlenen belirli gün ve saatte özel eğitim bölümü tarafından haftalık olarak bireysel görüşmeler yapılmaktadır ve böylelikle öğrencinin dönem içindeki durumu da takip edilmektedir.
Mevcut öğrenciler için yapılan yukarıdaki düzenlemeler kendilerinin bireysel ihtiyaçlara göre belirlenmiş olup, gelecek dönemlerdeki özel gereksinimi olan öğrenciler için bireysel bir değerlendirmenin ardından onlara göre bireysel düzenlemeler yapılacaktır.  Yapılacak tüm çalışmalar ve düzenlemeler, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu karar ve mevzuatlarına uygun şekilde yürütülmektedir.
Bu doğrultuda mevcut öğrencilerimiz ile gelecekte fakültemizde eğitim görecek özel gereksinimi olan öğrencilerimize yönelik, Özel Eğitim Bölümü öğretim elemanı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Serkan YAZICI ile iletişim kurabilirsiniz. E-posta:  mserkan.yazici@erdogan.edu.tr Ayrıca, http://eob.idari.erdogan.edu.tr/ linki aracılığıyla Üniversite Engelli Öğrenci Birimimize yönelik daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.