Dekan Mesajı

 

        Oldukça genç-dinamik kadrosu ve 25 yıla yaklaşan deneyimiyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretmen yetiştiren fakültemiz, mavi ve yeşilin buluştuğu çayın başkenti olarak nitelendirilen Rize’nin Çayeli ilçesinde bulunmaktadır. Üniversitemiz ve fakültemizin belirlemiş olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde 8 lisans programı ve lisansüstü programlarıyla bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklere sahip öğretmenler yetiştirmek için yoğun çaba sarf edilmektedir. Araştıran, sorgulayan, eleştiren bireyler olma yanında empati kurabilen, paylaşımcı, yardımsever, dayanışmaya açık bireyler yetiştirmek gayesiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemizde 21. yüzyıl becerileri bağlamında yaşama hazırlık çalışmaları oldukça önemsenmektedir.

            Bilindiği üzere kutsallık atfedilen mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Ürünü insan olan öğretmenlik mesleği, bu yönüyle gelecekte daha yaşanılır bir dünya kurulmasını sağlayacak en etkili araçlardan biridir.  Sadece bilgi ve becerilerle donatılmış bireylerin, ideal insan profilini yetiştirme de yeterli olamayacağı gerçeğinden hareketle değerler eğitimi uygulamaları da fakültemizin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.
            Birçok programı arasında çift anadal/yandal imkânları bulunan, öte yandan birçok programın akreditasyon çalışmalarının hızla devam ettiği fakültemizde sizleri misafir etmekten kıvanç duyacağımızı belirterek bu aile ortamına bir an önce dahil olmanızı gönülden arzu etmekteyiz.
 

                                                                                                                             Saygı ve sevgilerimle,
                                                                                                                            Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT
                                                                                                                               Eğitim Fakültesi Dekanı