Birim Kalite Komisyonu

UNVANI ADI VE SOYADI BİRİMİ
Doç. Dr. Yiğit Emrah TURGUT Birim Kalite Temsilcisi
Prof Dr. Selami YANGIN Üniversite Kalite Komisyon Üyesi
Doç. Dr. İsmail KARSANTIK Üniversite Kalite Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Dr. Eda BAKIR YALÇIN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Anabilim Dalı
Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
Dr.Öğr. Üyesi Gökçe ARİFOĞLU Resim Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Seher YARAR KAPTAN Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEYHAN Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Fakülte Sekreteri Hasan AVCI  
Şevval AKTAŞ Öğrenci Temsilcisi
BİRİM KALİTE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
Şevval AKTAŞ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Başkan)
Melisa USTA Fen Bilgisi Öğretmenliği (Üye)
Melike ARSLAN İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Üye)
Gözde Ceyda DOĞRUYOL Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Üye)
Selahatin Aytaç SÖZER Resim İş Öğretmenliği (Üye)
İrem UYANIK Sınıf Öğretmenliği (Üye)
Fethiye MEMİŞ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Üye)
Eyüp Ensar DÜĞDÜ Türkçe Öğretmenliği (Üye)