Birim Anket Komisyonu

Birim Anket Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR-Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Banu AVŞAR ERÜMİT- Fen Bilgisi Eğitimi 
Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT-İlköğretim Matematik Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTÜRK-Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin TÜRKMEN-Sınıf Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AVCI-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Arş. Gör. Muhammed Yasin YASSIKAYA-Özel Eğitim
Arş. Gör. Serkan FURTUN-Türkçe Eğitimi