2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı

24 Ocak 2023 Salı

2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı 03.02.2023 Cuma Günü Saat:11.00'da  A Blok Derslik 201'de yapılacaktır.

Tek ders sınavı MADDE 28 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrenciler, söz konusu dersin dönemine ve derse kayıt yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, akademik takvimde belirtilen zamanda, tek ders sınavına girerler. (2) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmeleri için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur. (3) Tek ders sınavında başarılı olabilmek için, 100 üzerinden en az 60 puan almak zorunludur. Tek ders sınavı başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye katılmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not, o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer. 

Tek ders sınavına girecek öğrencilerin tek ders sınavı başvuru dilekçesini 02.02.2023 Perşembe Günü mesai bitimine kadar Fakülte öğrenci işlerine teslim etemesi gerekmektedir.
Tek Ders Sınavına başvuru dilekçesi