Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 2017-2018 Yaz Dönemi İçin Ön kayıt Başvuru İlanı

24 Mayıs 2018 Perşembe

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI
(2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 4. Sınıf Öğrencisi olacaklar ve Mezunlar İçin)
Üniversitemizde 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılı Yaz döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında 4. Sınıf Öğrencisi olacaklar ile mezunlar başvurabileceklerdir.
Kesin kayıtlarla ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir. Programla ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır:
 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi uyarınca yürütülecektir.


 
18 Mayıs – 29 Haziran 2018 Ön Kayıt Tarihi
Başvuru Adresi Başvuru yapmak için tıklayınız.
02 Temmuz 2018 Sonuçların İlanı
02 – 06 Temmuz 2018 Kesin Kayıt / Ders Kayıtları
Telefon 0 464 5328454/2300
e-posta formasyon@erdogan.edu.tr
 
Not-1: Adayların, başvuru yapmadan önce öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeyi inceledikten sonra uygun alana başvuru yapmaları gerekmektedir. Uygun alana başvuru yapmayan adaylar, kesin kayıt hakkı elde etse bile kayıtları yapılamayacaktır.Not-2: Ön başvurular sonunda hangi alanlara öğrenci alınacağı ve ne kadar kontenjan verileceği,   İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen mevcudu ve Fakültemizin akademik alt yapısı çerçevesinde değerlendirilecektir.
Programa başvuru süreci ile ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır: 
 
               Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri ve mezunları için 1700 TL, diğer üniversite mezunları için 2000 TL olarak belirlenmiştir. Katkı payı iki eşit taksit halinde Yaz ve Güz  yarıyılında ilgili banka hesabına peşin olarak yatıracaktır.
 
 

               Formasyon programının Yaz dönemi dersleri,  Eş Zamanlı/Çevrim İçi Öğretim Yoluyla  ve Güz dönemi dersleri ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde yapılacaktır. Her iki yarıyıldaki sınavlar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde yapılacaktır. Programda öğrencilerin derslere devam, ders geçme vd. hususlar “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne tabii olacaktır.