Toplum Yararına Çalışma Hizmeti İçin Başvuru

Bilim camiasının (akademinin) araştırma, öğretim ve topluma hizmet olarak tanımlanan üç temel görevi bulunmaktadır. Fakültemizde görev yapan 100'ün üzerindeki akademisyen de ilk iki görev dışında kalan zamanlarında toplum yararına çalışmayı misyon olarak üstlenmiş bulunmaktadır (Kişisel sayfaları ekli bağlantıdan inceleyebilirsiniz  http://egitim.erdogan.edu.tr/tr/akademikpersonel ). Bu bağlamda öğretim elemanlarımız (i) ulusal ve bölgesel hizmet içi öğretmen ve yönetici eğitimine yönelik etkinliklerde görev alma (ii) toplumun sosyal, kültürel, ekonomik vb. gelişimini destekleyebilecek faaliyetlerde görev alma (iii) üniversitelerin gelişimine katkıda bulunma olarak sıralanan boyutlarda çok sayıda hizmeti de kamu kurumlarına ücretsiz bir şekilde sağlayabilmektedir. 

Bu kapsamda yukarıda bahsedilen konu alanlarında fakültemizden hizmet almak isteyen tüm paydaşlarımızın ekli bağlantıdaki başvuru formunu doldurarak başvuru yapmalarını istiyoruz. Bunun sonucunda konu, en kısa süre içinde ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirilerek sizlere dönüt verilebilecektir. Başvuru formundaki tüm maddeleri eksiksiz ve detaylı olarak cevaplandırmanız talep ettiğiniz hizmeti beklenen şekilde ve sürede temin edebilmeniz açısından büyük önem taşımaktadır. 


Başvuru Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.