Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Biriminin;

AMACI:

Amacımız, birime başvuran ÖĞRENCİLERİMİZİN topluma uyum sağlamalarına, sorunlarını fark etmelerine, problemlerini çözmelerine, gizil güçlerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

PDR birimimiz amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
  1.  Öğrencilerin kişisel PDR ihtiyaçlarını (psikolojik, sosyal ve duygusal problemler) gidermeye yönelik çalışmalar yapmak
  2.  Öğrencilerin mesleki PDR ihtiyaçlarını (meslek seçiminde yaşanan kararsızlıklar, kariyer planı yapma) gidermeye yönelik çalışmalar yapmak
  3.  Öğrencilerin akademik/ eğitsel PDR ihtiyaçlarını (ders planı yapma, ders çalışma becerileri kazandırma, sınava hazırlık, sınav kaygısı) gidermeye yönelik çalışmalar yapmak
  4.  Yapılan çalışmaların etkisini incelemek amacıyla ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanmak ve bireylere geri dönüt vermek.

İLKELERİ:

Gizlilik: Verilen tüm hizmetleri etik kurallar dahilinde gizli tutarız. Bize başvuran öğrencilerimize ait kişisel bilgileri hiçbir kişi, birim ya da kurum ile kendisinin isteği ya da onayı olmadan paylaşmayız.
 
Koşulsuz kabul ve saygı: Bir birey olarak kişisel farklılıklara her zaman saygı duyarız. Sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun, öğrencilerimiz bizim için her zaman saygı değer bireylerdir.
 
Saydamlık: Danışanlarımızın gündeme getirdikleri konu ve sorunları onlarla birlikte içtenlikle ele alır ve ilgili konu üzerindeki duygu ve düşüncelerimizi gerçekçi bir şekilde ifade ederiz.
 
Yetkinlik: Uzmanlarımız, alanlarına yönelik gerekli eğitim ve dereceleri almış, bilimsellik temelinde hareket eden, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim ve dayanışma içinde etkinliklerini sürdüren bireylerdir. 

Gönüllülük: Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır ve bireyin iç dünyasının daha iyi anlaşılması amacını güder. Bu nedenle bu hizmetten yararlanmak kişinin isteğine bağlıdır.
 
BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİ:

Bireysel görüşmelerle, kişinin kendi gelişimini ilgilendiren bireysel, sosyal, eğitsel, mesleki sorunlarını, bu konularda uzman olan yetkin kişilerle gizlilik temelinde ve güvenli bir ortamda görüşme fırsatı sunuyoruz.
 
Danışanlarımızla, kişisel sorunlarını belirlemek ve birlikte saptadığımız hedeflere ulaşmak için ortak bir çalışma yürütüyoruz. Gerekirse, danışanlarımızı, psikiyatrik, tıbbi ya da sosyal hizmetlerden yararlanmaları konusunda üniversite içindeki bir başka uzman ya da birime yönlendiriyoruz.
 
1. Bireysel psikolojik danışma hizmetinden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin tüm öğrencileri yararlanabilmektedir.
2. Bireysel psikolojik danışma hizmeti ücretsizdir.
3. Bireysel psikolojik danışma başvurusu ve sürecinde gönüllülük esastır.
4. Bireysel görüşmeler mesleki etik kurallar dahilinde gizli tutulur.
5. Bireysel görüşme için başvurular PDR birimine şahsen başvurularak yapılabilir.
6. Başvuru  esnasında öğrencinin PDR biriminden yardım alıp almayacağı ya da ne tür bir yardımdan daha çok yararlanacağı, görüşme gün ve saati karşılıklı olarak belirlenir.
7. Karşılıklı değerlendirme sonucunda, uygun görüldüğü takdirde, danışan başka bir uzmana yönlendirilebilir.
8. Uzmanların doğrudan kendilerine herhangi bir yolla yapılan başvurular kabul edilmez.
9. Danışan, PDR birimindekindeki uzmanlardan biriyle görüşmeyi özellikle tercih ediyorsa, bu tercihini ön-görüşme esnasında mutlaka belirtmelidir. Bu tercih, ön-görüşme yapılan uzmanla birlikte değerlendirilir.
10. Bireysel görüşmeler haftada 1 gün ve 45-50 dakika sürecek şekilde planlanır.
 
İLETİŞİM:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi
B Blok No:115 53200 Çayeli - Rize

Tel: 0464 532 84 54 - 2373
fax: 0464 532 86 12
e-posta: rteu.pdr@erdogan.edu.tr