Projelerimiz

Sıra No Çağrı Program Kodu ve Adı Çağrı Dönemi Proje Kodu Projenin Adı Yürütücü Birim Yürütücü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Bütçe Web Sayfası
1.
TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım 2008 109B018 Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi Yaz Bilim Kampı İlköğretim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAZ        
2. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım 2009 110B033 Gizemli Dünyanın Eğlenceli Keşfi İlköğretim Bölümü Arş. Gör. Ahmet TEKBIYIK        
3. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım
2012
  Bilimsel İnceleme Yaparak Bilimin Doğasını Öğreniyorum İlköğretim Bölümü Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK        
4. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım
2013
  Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor İlköğretim Bölümü Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK       http://bilimtoplum.erdogan.edu.tr
5. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım
2014
115B036 Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor 2 İlköğretim Bölümü Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK 28.05.2015 08.03.2016 69680 http://bilimtoplum.erdogan.edu.tr
6. TÜBİTAK 4007-Bilim Şenliği Destekleme Programı Kasım
2015
116B036 Rize Bilimle Renkleniyor Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM       http://bilimsenligi.erdogan.edu.tr
7. TÜBİTAK 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 
Kasım
2015
116B437 Fen Bilimleri Ogretmenlerine Yonelik Argumantasyon Uygulamaları Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR       http://bilimselpratikler.weebly.com/
8. TÜBİTAK 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
 
Kasım
2015
116B463 Fen Bilgisi Öğretmenim Disiplinlerarası Bilim Anlayışı Kazanıyor Temel Eğitim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇINAR       http://stem.erdogan.edu.tr
9. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım 2016 117B337 Dışavurumcu Sanat Yoluyla Estetik Değer Öğretimi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL        
10. TÜBİTAK 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kasım 2016 117B035 Suyu Boşa Akıtma, Geleceğini Karartma: Ortaokul Öğrencilerinin Su Farkındalığı Eğitimi Araştırması Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ       http://su.erdogan.edu.tr/
11. TÜBİTAK 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kasım 2016 117B239 Yaratıcı Drama İle Sınıf Öğretmenlerine Değerler Eğitimi Uygulamaları Temel Eğitim Bölümü Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ NAMDAR        
12. TÜBİTAK 4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kasım 2016 117B303 Fen Bilgisi Öğretmenim Robotik Teknoloji İle Fen Bilgisi Öğretimini Zenginleştiriyor Temel Eğitim Bölümü Yrd. Doç. Dr. Sinan ÇINAR       http://stem.erdogan.edu.tr/
13. TÜBİTAK 4007-Bilim Şenliği Destekleme Programı Kasım 2016 117B148 Rize Bilimle Renkleniyor Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR       http://bilimsenligi.erdogan.edu.tr