Okul Uygulamaları Komisyonu

Öğr. Gör. Osman ALBAYRAK                        (Fakülte Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Seyhan ERYILMAZ TOKSOY (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Bekir GÖKÇE                         (Türkçe Öğretmenliği Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Tuğba YÜKSEL                        (Fen Bilgisi Öğretmenliği Koordinatörü)
Arş. Gör. Dr
. Ercan DEDE                             (İlköğretim Matematik Öğretmenliği Koordinatörü)
Arş. Gör. Ali Haydar AKARSU                       (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Koordinatörü)