Hizmetiçi Eğitim ve Seminer

 
Hizmetiçi Eğitimin Konusu Eğitimci Tarihi Katılımcılar
Psikolojik Danışma Sürecinde Sessizlikle Başa Çıkma Dr. Volkan AVŞAR
Eğitim Bilimleri Bölümü
04.01.2021 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler
Faktör Analizlerinde Tekrarlanabilirlik Doç. Dr. Burak AYDIN
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
28.12.2020 Üniversite Akademik Personeli İzle
Fen Bilimleri İçerikli Diksiyon Eğitimi Ayşegül BIYIK YILDIRIM
TRT Spikeri
24.12.2020 Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler
MEB Rehberlik ve Psikolojik Danişma Hizmetleri Yönetmeliğinin Değerlendirimesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN
Eğitim Bilimleri Bölümü
22.12.2020 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler İzle
Etkileşimli Çalışma Yaprağı Oluşturma Dr. Hakan İSLAMOĞLU
Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Bölüm
ü
17.12.2020 Üniversite Akademik Personeli İzle
 Senin de Tubitak-2229 Projen Olsun Dr. Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
16.12.2020 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri izle
Rehberlik Araştırma Merkezlerinin İşleyişi ve Pandemi
 
Cem Tuncay ŞAHİNKAYA
Rize RAM Müdürü
10.12.2020 Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler   İzle
Nasıl Bir Matematik Eğitimi?
(Matematik Tarihi, Felsefesi ve Alan Bilgisi Perspektifinden)
Prof. Dr. Soner DURMUŞ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
11.12.2020 Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Akademik Personeli ve Öğrenciler İzle
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU
Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü
26.11.2020 Üniversite Akademik Personeli
 
Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme  Dr. Öğr. Üyesi Asiye ŞENGÜL AVŞAR 
Eğitim Bilimleri Bölümü 
18.05.2020 Üniversite Akademik Personeli
Erasmus-Farabi Değişim Programları Bilgilendirme Toplantısı RTEÜ Dış. İlişkiler Ofisi 12.03.2020 Fakülte  Akademik personeli ve  Lisans Öğrencileri
Web 2.0 Araçları ile Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Bahadır NAMDAR
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

 
15.01.2020 Fakülte Akademik personeli
 TUBİTAK Bilim İnsanları Destekleme Programı Destekleri Tanıtım Toplantısı RTEÜ Tekonoloji Transfer Ofisi
Nesliah AYAN ÇEBER
20.03.2019 Fakülte Akademik personeli
Yayın Etiği veYayın Sürecindeki Etik Dışı Davranışlar Fakültemiz Eğitim Bilimleri Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Fazilet TAŞDEMİR 15.12.2019 Fakülte Akademik personeli
PİSA’ta Farklı Açılardan Bakış: Konuşulmayan Beceriler Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK 25.12.2019 Fakülte Akademik personeli ile lisansüstü öğrencileri