Genel Bilgiler

Fakültemiz 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesinin kurulmasıyla Fakültemiz Rize Üniversitesine devredilmiştir.   Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Fakültemiz halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini sürdürmektedir.

1998-1999 Akademik yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programına 124 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayan Fakültemizde 9 Bölüm, 19 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarında aktif olarak öğretmen eğitimine devam etmektedir. Ayrıca, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Eğitimi yüksek lisans ve Fen Bilgisi Eğitimi bilim dallarında yüksek lisans ile doktora eğitimi verilmektedir.

Fakültemizde sırası ile Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ (1997–1999), Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU (1999-2000), Prof. Dr. Oktay TORUL (2000–2004), Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ (2004–2007), Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ (2007–2011) 06.01.2012-05.01.2015 Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU Dekanlık yapmış olup bu görev, 06.01.2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK tarfından yürütülmektedir.

 

M İ S Y O N

Kamu ve özel sektör için ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı olan, sosyal sorumluluk sahibi, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı eğitimci ve bilim adamı yetiştirmektir.

V İ Z Y O N

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilim adamı ve öğretmen yetiştiren; mezunlarının rozetini ömür boyu yakalarında taşıyacağı (gurur duyacağı) bir fakülte olmaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 360 Görünüm İçin TIKLAYINIZ