Genel Bilgiler

Fakültemiz 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.09.1997 tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanan 5467 Sayılı Kanunun / EK MADDE 61 Uyarınca  Fakültemiz Rize Üniversitesi bünyesine aktarılmıştır. Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanunun  Madde 19  Uyarınca 2809 Sayılı Kanunun ek 61 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan “Rize Üniversitesi” ibareleri “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir. Fakültemiz halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini sürdürmektedir.

1998-1999 Akademik yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına 124 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz ilk mezunlarını 2001-2002 Akademik yılı sonunda vermiştir. Fakültemizde halihazırda 8 Bölüm, 19 Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Sınıf Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programlarında aktif olarak öğretmenlik eğitimine devam etmektedir. Bununla birlikte, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  ile Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Matematik Eğitimi yüksek lisans ve Fen Bilgisi Eğitimi bilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.

Fakültemizde sırasıyla; Prof. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ (1997–1999), Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUŞOĞLU (1999-2000), Prof. Dr. Oktay TORUL (2000–2004), Prof. Dr. Mehmet AKBAŞ (2004–2007), Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ (2007–2011),  Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU (2012-2015) Dekanlık yapmıştır. Bu görev, 06.01.2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK tarafından yürütülmektedir.

M İ S Y O N

Kamu ve özel sektör için ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı olan, sosyal sorumluluk sahibi, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı öğretmenler ile bilim insanları yetiştirmektir.

V İ Z Y O N

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören bilim insanı ve öğretmen yetiştiren; mezunlarının rozetini ömür boyu yakalarında taşıyacağı (gurur duyacağı) bir fakülte olmaktır.


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 360 Görünüm İçin TIKLAYINIZ