Dekan Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler,

21. yüzyılı en iyi tanımlayan anahtar kavram hiç kuşkusuz “değişim”dir. Bilim, teknoloji ve toplum alanında köklü değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimin hızlanarak devam edeceği ise üzerinde ittifak edilen bir husustur. Bununla birlikte maalesef bugünlerde yaşanan değişime ayak uydurmak, sadece nesne olmak; sonradan gelmek, takip etmek, tüketici olmak şeklinde anlaşılıyor. Unutulmamalı ki, bugünün dünyasını değişime ayak uyduranlar değil, değişimi yönetenler belirliyor. Bunun yolu da hiç şüphesiz yeni yüzyılda ihtiyaç duyulan her alanda nitelikli insan yetiştirmekten geçiyor. Bu sebeple “insanın eğitimi” konusu önemini korumaya devam ediyor.

Enformasyon analizi yapan araştırmalar günümüzde yılda 1,5 milyar gigabyte bilgi üretildiğini bildiriyor. Uzmanlar önümüzdeki 20 yıl içinde insanlık tarihinden bu yana üretilmiş olan bilginin 20 katının üretileceğini öngörüyor. Bu muazzam bilgi üretimi, kuşkusuz dünyamızın başka değişimlere hazırlandığını gösteriyor. Ancak bugün uzmanlar, “bilgi güçtür” argümanının yerini “doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmek güçtür” argümanının aldığını belirtiyor. Çünkü değişimi yönetmek ancak doğru bilgiyi/temiz bilgiyi, yanlış/kirli bilgiden ayırt etmekle mümkün olabilecektir.

Bu sayılan meslekler arasında öğretmenlik stratejik değeri en yüksek olan meslekler arasındadır. Bu meslek, insanın kişiliğine (bir bakıma kaderine) dokunan, şekil veren, yön veren bir meslektir. Belki de başka hiç bir meslek bizlerin kişisel geçmişimize öğretmenler kadar etkide bulunmamıştır. İyi yetişmiş bir öğretmen, sadece iyi yetişmiş bir kişi değildir, iyi yetişmiş nesiller demektir.

Gençlerin değişimin nesnesi değil öznesi olabilmeleri ancak iyi bir eğitim almalarıyla mümkün olabilir. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak, geleceği, yani değişimin parametrelerini gençlerin belirleyeceğini biliyoruz. Fakülte olarak bu bilincin verdiği bir vizyonla hareket ediyoruz. Bütün gençlerimizi bu vizyonu paylaşmaya, bu vizyon uğrunda kamu yararı için hep birlikte çalışmaya ve yeni nesilleri üretmeye davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK

Eğitim Fakültesi Dekanı