Birim Kalite Komisyonu

UNVANI ADI VE SOYADI BİRİMİ
Dr.Öğr. Üyesi Fatih CAMADAN Dekan Yardımcısı  (Başkan)
Prof Dr. Selami YANGIN Üniversite Kalite Komisyon Üyesi
Dr.Öğr. Üyesi Yiğit Emrah TURGUT Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 
Dr.Öğr. Üyesi Gökçe ARİFOĞLU Resim Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Demet BARAN BULUT Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Seher YARAR KAPTAN Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe SEYHAN Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi Demet SANCI UZUN Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. İsmail KARSANTIK Üniversite Kalite Komisyon Üyesi
Fakülte Sekreteri Hasan AVCI