Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerine Yönelik Okul Dışı Sosyal Bilgiler Öğretimi Konulu Proje

30 Haziran 2019 Pazar

TÜBİTAK 4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi 2018/2. çağrısı kapsamında desteklenen ve Fakültemiz Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü  Dr. Öğretim Üyesi Ayşe SEYHAN’ın yürütücülüğünü yaptığı “Sosyal Bilgiler Öğretiminde Okul Dışı Eğitim Uygulamaları” konulu projenin 1. Etkinlik Dönemi, Türkiye’nin farklı Üniversitelerinde okuyan 30 sosyal bilgiler öğretmen adayının katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı öğrencileri 6 gün boyunca tarihi çevre, coğrafi mekânlar ve doğa eğitimi gibi çeşitli okul dışı öğrenme alanlarında uzman ve eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak yapılandırmacı etkinlikler gerçekleştirdi. Projeye, Üniversitemiz öğretim üyelerinin yanı sıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli, İstanbul Cerrahpaşa, Atatürk ve Trabzon Üniversitelerinden çok sayıda öğretim üyesi de Uzman ve/veya Eğitmen olarak destek verdi. Projenin 2. Etkinlik Dönemi, Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 30 sosyal bilgiler öğretmeninin katılımıyla 15-20 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.