Fakültemizin 6. Lisans Programı Akredite Oldu...

28 Nisan 2021 Çarşamba

Fakültemizin 6. Lisans Programı Akredite Oldu...

Üniversitemiz tarafından yürütülen kalite çalışmalarının bir parçası olan akreditasyon sürecine Fakültemiz 2019 yılında Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programları ile başladı. 2020 yılında bu programlara Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği programları da katıldı. Yükseköğretim Kalite Kurulunca öğretmenlik programlarının akreditasyonunu gerçekleştirmekle yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından üç aşamalı (Ön Değerlendirme, Öz Değerlendirme ve Ziyaret) olarak gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 6 lisans programımız akredite edilmiştir. 
Kalite ve Akreditasyon çalışmalarında tüm paydaşların ortak çaba ve katılımı ile yürütüldüğü bu sürece, katkılarından dolayı Üniversitemiz Rektörlüğüne, akademik birimlerimize, daire başkanlıklarımıza, kurum dışı paydaşlarımızdan olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve öğretmenlerine, Fakültemizde süreci sahiplenerek özveri ile çalışan Dekanlık, bölüm ve ana bilim dalı başkanlıklarımıza, akreditasyon programları koordinatör ve yardımcıları, program sorumluları ile tüm öğretim elemanı, idari personel ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.