Fakültemize Yeni Kazanan Öğrencilerin Akademik Danışmanları

14 Eylül 2017 Perşembe

2017-2018 Akademik Yılında Fakültemize Yeni Yerleşen Öğrencilerin Akademik Danışmanları
 
PROGRAM SINIF AKADEMİK DANIŞMAN AÇIKLAMA
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 Arş. Gör. Eda BAKIR  
 
 
Fen Bilgisi Öğretmenliği
1 Arş. Gör. Dr. Arzu TANIŞ ÖZÇELİK  
 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
1-A Arş. Gör. Dr. Berna AYGÜN Tek Numaralı
1-B Öğr. Gör. Hasan GÜVELİ Çift Numaralı
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1-A Arş. Gör. Fedai KABADAYI Tek Numaralı
1-B Arş. Gör. Özgür Salih KAYA Çift Numaralı
 
Sınıf Öğretmenliği 1-A Arş. Gör. Hasan BAĞ Tek Numaralı
1-B Arş. Gör. Alper GÜLAY Çift Numaralı
 
 
Sosyal Bilgiler
 Öğretmenliği
1-A Arş. Gör. Ali Haydar AKARSU Tek Numaralı
1-B Arş. Gör. Sare TÜRKMEN Çift Numaralı
 
 
Türkçe Öğretmenliği
 
 
1-A Öğr. Gör. Dr. Bekir  GÖKÇE Tek Numaralı
1-B Öğr. Gör. Tuğba KARAKAYALI Çift Numaralı
 
 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
Akademik danışmanlık ve oryantasyon
MADDE 8 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanının önerisi üzerine dekan/müdür tarafından akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir koordinatör de görevlendirilebilir.
(2) Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer gibi konularda bilgilendirir ve yönlendirir.
(3) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere Üniversiteyi ve ilgili birimi tanıtmak amacıyla, ilgili birimler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.