Eğiticilerin Eğitimi Kursu

15 Şubat 2019 Cuma

Fakültemizin farklı birimlerinde görev yapan toplam 17 akademisyen tarafından, Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik bir hafta ve 40 saat süreli “Eğiticilerin Eğitimi” konulu kurs verildi. 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültemiz Prof. Dr. Nazmi Turan Okumuşoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim programında, eğitim kavramı, öğrenme ve yetişkin öğrenmesi, eğitimde sistem yaklaşımı, öğrenme alanları ve aşamalı sınıflama, eğitim programı tasarımı, eğitim hedefleri, içerik, öğretim yöntemleri, eğitim ortamı (sözel ve görsel destek öğeleri), eğitimde ölçme değerlendirme, sınıf yönetimi ve uygun olmayan katılımcı davranışlarını yönetme, yetişkinlerle iletişim, katılımcı uygulamaları gibi konular kapsamlı bir şekilde kursiyerlerle paylaşıldı.

Fakültemiz tarafından ilk kez verilen kurs, hem kursiyerler hem de eğitmenler tarafından başarılı bulunduğundan, kursun ilerleyen zamanlarda diğer birimlerde görevli öğretim elemanlarına yönelik olarak da uygulanabilmesi için çalışmalara başlandı.http://erdogan.edu.tr/Website/Contents.aspx?PageID=1721&LangID=1