Anabilim Dalı Başkanlıklarına Atama

17 Şubat 2017 Cuma

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. Maddesi Uyarınca, fakültemiz bünyesindeki anabilim dalı başkanlıklarına öğretim üyeleri atanmıştır. Hocalarımızı kutlar, hayırlı olmasını dileriz.
 
Bölüm Anabilimdalı Anabilim Dalı Başkanı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Sosyal Bilimler Eğitimi Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT
Temel Eğitim Sınıf Eğitimi Doç. Dr. Selami YANGIN
Temel Eğitim Okulöncesi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ
Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Asiye ŞENGÜL AVŞAR
Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihal DEMİREL