2020 Yılında Akademik Teşvikte En Başarılı Öğretim Üyelerimiz Ödüllendirdi.

26 Mart 2021 Cuma

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği uyarınca 2020 yılında yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Fakültemizde en yüksek puan alan Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yasemin BAKİ, Dr. Öğretim Üyesi Fatih CAMADAN ve Dr. Öğr. Üyesi İlknur REİSOĞLU’ na Dekanımız Prof. Dr. Yılmaz GEÇİT tarafından başarı belgesi verildi.