2018 Yılında Fakültemizce Desteklenecek Bilimsel Faaliyetler

02 Mart 2018 Cuma

01.03.2018 Tarih ve 33/3 sayılı Fakülte Kurulu kararı uyarınca  2018 Yılı içerisinde maddi olarak desteklenmesine karar verilen bilimsel etkinliklere ait çizelge ekli bağlantıda yer almaktadır.


Faaliyet Çizelgesi