Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?


2013-2014 Bahar Yarıyılı Topluma Hizmet Uygulaması Dersi Grupları

 

Yönerge:

Ekler:

Ek-1Proje ve etkinlik örnekleri

Ek2-etkinlik katılım belgesi

Ek3-Topluma Hizmet Uygulamaları Dönem Planı

Ek4-proje öneri formu

Ek6-proje önerisi değerlendirme formu

Ek7-proje sonuç raporu

Ek8- proje sonuç raporu değerlendirme formu Dönem Planı

 

 

İlgili Personel:

  • Doç.Dr. Yılmaz GEÇİT (Fakülte Koordinatörü )
  • Yrd.Doç. Dr. İlhan TURAN(İlköğretim Bölümü)
  • Yrd. Doç. Dr. Adem BELDAĞ
  • Yrd. Doç. Dr. Sevil KURT
  • Öğrt. Gör. Hasan GÜVELİ
  • Öğr. Gör. Yasemin BAKİ (Türkçe Eğitimi Bölümü)